Կեսգիշերին գողերը որոշել էին այցելել միայնակ տարեց կնոջը․․․Ամեն ինչ այլ ավարտ կունենար, եթե ձայների վրա չգար վերևի հարևանը

Կեսգիշերին գողերը որոշել էին այցելել միայնակ տարեց կնոջը․․․Ամեն ինչ այլ ավարտ կունենար, եթե ձայների վրա չգար վերևի հա-
րևանը։Անուշ տատիկը 62 տարեկան է։ Նա մենակ է ապրում, հարազատներ չունի, բայց ունի բազմաթիվ առողջա կան խնդիրներ։
Մի երեկո նրա դուռը թակեցին։ Նա ոչ մեկին չէր սպասում: Նա գնաց դեպի դուռը և հարցրեց,թե ով է: Նրան ասացին, որ նրանք կար
գադրիչներ են։

Անուշ տատիկը բացեց դուռը։ Այնտեղ մարդիկ էին կանգնած, բայց ոչ համազգեստով, այլ սովորական ջինս երով ու բաճկոններով։
Նրանք ցույց տվեցին որոշ փաստաթղթեր, բայց Անուշ տատիկն առանց ակնոցի չէր տեսնում։ Նրանք ասացին, որ տատիկը պարտ
քեր ունի և դրա դիմաց նրանք պետք է տատիկի տնից իրեր վերցնեն: Բնակարանը նույնպես վտ անգի տակ է։

Անուշ տատիկը արդեն ուներ դա տավարության փորձ նման առիթով, ուստի նա գիտեր, որ վերջին բնակարանը չի կարելի վերցնել,
նրանց խոսքերն անհիմն էին թվում:Նրանք ցանկանում էին ներս մտնել, բայց Անուշ տատիկը նրանց պահում էր շեմքի մոտ։Այս կա
րգադրիչների շարքերում կային 2 առ ողջ տղամարդ, բայց նրանք չէին կարող պա յքարել փխրուն ծեր կնոջ հետ:

Բացի այդ, Անուշ տատիկը սպա ռնաց զանգահարել իր թոռանը, թեև ոչ ոք չուներ.. Խեղճ կինը վա խենում էր, որ իր մոտ անազնիվ
մարդիկ են եկել: Այս խոսակցությունների վրա եկան հարևանները։Հարևանը բռնեց կարգադրիչներից մեկի բաճկոնից, բայց հենց որ

նրանք սկսեցին փաստաթղթեր ցույց տալ, նա բաց թողեց։Անուշ տատիկը վա խեցավ, մտածեց՝ հիմա տունը կվերցնեն, իսկ ինքը
կմնա փողոցում։

Սակայն Լուսինեն՝ վերին հարկի հարևանուհին, իջավ մուտքի ճի չերի ուղղությամբ։ Անուշ տատիկը նրան չէր ճանաչում, նա նոր էր
եկել այդ շենք: Նա տատիկին ասաց, որ չանհա նգստանա, ամեն ինչ ինքը կանի։15-20 րոպե անց նրանց մոտ եկան իսկական փաս-
տաբաններ,որոնց հեռախոսով զանգահարել էր Լուսինեն։Նրանցից մեկի ձեռքին տեսախցիկ կար,երկրորդը այս «կարգադրիչներից»
փաստաթղթեր պահանջեց, սակայն երկու բառը չկարողացան իրար կապել։

Եվս մի քանի րոպե հետո բոլորը միասին իջան ներքև։ Լուսինեն մնաց Անուշ տատիկի հետ, հանգստացրեց նրան, ասաց, որ կօգնի
ամեն ինչ կարգավորել: Բայց ի վերջո, Անուշ տատիկն իրականում բանկ չի գնացել: Պարզապես ստորագրել է տարբեր տեսակի թղ-
թեր թոշակի անցնելու համար, իսկ պա րտքերի ու վարկերի մասի խոսք չի կարող գնալ։ Լուսինեն այնքան օգնեց Անուշ տատիկին,
որ տատիկը որոշեց գրանցել նրան որպես բնակարանի ժառանգ։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: