Մեռնեմ Ձեր ջանին , թող անփորձանք տարի լինի Աստված պահապան Ձեզ մեր Զինվորներ

Մեռնեմ Ձեր ջանին , թող անփորձանք տարի լինի 😍🇦🇲
Աստված պահապան Ձեզ մեր Զինվորներ❤️❤️🇦🇲

Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո.
Եկեսցէ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո.
որպէս յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր.
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մեք թողումք
մերոց պարտապանաց.
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս.
Ամեն

Like this post? Please share to your friends: